MERKEZ MÜDÜRÜ

FAKÜLTESİ

E-POSTA

Doç. Dr. İHSAN TOKTAŞ

MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ihsantoktas@aybu.edu.tr

 

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILARI

FAKÜLTESİ

E-POSTA

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ORMAN

AYBÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

aorman@aybu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ ŞAHİN

MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

cengizsahin@aybu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi GÜVEN MERAL

MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

guvenmeral@aybu.edu.tr

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

FAKÜLTESİ

GÖREVİ

Doç. Dr. İHSAN TOKTAŞ

MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Merkez Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ORMAN

AYBÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

Merkez Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ ŞAHİN

MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Merkez Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi GÜVEN MERAL

MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Merkez Müdür Yrd.

Öğr. Gör. AHMET AKSOY

AYBÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÜYE

 

AKADEMİK PERSONEL

GÖREVİ

E-POSTA

Öğr. Gör. HANDAN ATUN

İÇERİK GELİŞTİRME

hatun@aybu.edu.tr

 

İDARİ PERSONEL

GÖREVİ

E-POSTA

FATİH KOÇ

ŞUBE MÜDÜRÜ

fkoc@aybu.edu.tr

EKREM TARIK KARATAŞ

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

etkaratas@aybu.edu.tr