Merkez Yönetimi

MERKEZ MÜDÜRÜ FAKÜLTESİ E-POSTA
Doç. Dr. İHSAN TOKTAŞ (V.) MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ itoktas@ybu.edu.tr

 

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILARI FAKÜLTESİ E-POSTA
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ORMAN AYBÜ MESLEK YÜKSEKOKULU aorman@ybu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ ŞAHİN MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ cengizsahin@ybu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi GÜVEN MERAL MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ guvenmeral@ybu.edu.tr

MERKEZ YÖNETİM KURULU FAKÜLTESİ GÖREVİ
Doç. Dr. İHSAN TOKTAŞ MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜDÜR V.
Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH ORMAN AYBÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YRD.
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ ŞAHİN MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜDÜR YRD.
Dr. Öğr. Üyesi GÜVEN MERAL MİMARLIK ve GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜDÜR YRD.
Öğr. Gör. AHMET AKSOY AYBÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜYE

 

AKADEMİK PERSONEL GÖREVİ E-POSTA
Öğr. Gör. Dr. TANER AŞÇI PROJE GELİŞTİRME tanerasci06@gmail.com
Öğr. Gör. HANDAN ATUN İÇERİK GELİŞTİRME handanatun@gmail.com

 

İDARİ PERSONEL GÖREVİ E-POSTA
FATİH KOÇ ŞUBE MÜDÜRÜ fkoc@ybu.edu.tr
EKREM TARIK KARATAŞ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ etkaratas@ybu.edu.tr
AHMET DOĞAN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ a.dogan@ybu.edu.tr